Fastrekruttering

Fast rekruttering av selgere, salgsledere og nøkkelpersoner innen salg og markedsføring.

En rekrutteringsprosess i Loyalty People består av følgende 7 momenter:
 • Virksomhetsbeskrivelse og kandidatprofil
 • Fremdriftsplan og annonsering
 • Søk i CV-databaser og nettverk
 • Intervju, caser/oppgaver
 • Referansesamtaler
 • Presentasjon av aktuelle kandidater
 • Oppfølging av kandidat
Hva har alle vellykkede ansettelser til felles?
 • Rett kompetanse: Kandidatens kompetanseprofil samsvarer med stillingens oppgaver og ansvarsområder.
 • Motivasjon: Kandidaten har lyst på jobben, appelleres av stillingens innhold, selskapet og bransjen.
 • Identitet: Kandidaten passer inn i miljøet og kan identifisere seg med selskapets kultur, miljø, verdier og bedriftens alders- og kompetansesammensetning.
 • Riktig karrieresteg: Kandidaten er på riktig plass i karrieren og opplever stillingen som et steg videre.

Vår metodikk ved rekruttering er derfor basert på de fire ovennevnte prinsippene og er avgjørende for hvilke verktøy og metoder som benyttes. Fundamentet for en vellykket rekruttering er en grundig virksomhetsbeskrivelse og kandidatprofil. Her avdekker vi målsetninger, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt kvalifikasjoner og kompetanseprofil. Like viktig er det å avdekke nåsituasjon slik at vi kan bruke rekrutteringen til å nå fremtidige mål og ambisjoner. Feilrekruttering skyldes ofte at man har tatt for lett på denne delen av prosessen.

Snakk med oss

Loyalty People AS - Sandakerveien 24D, inngang F2, 0473 Oslo

Sentralbord: 21 63 18 88
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Christian Westermark (Daglig leder)
482 83 972 /

Anette Olsen (HR & Recruitment Manager)
905 64 547 /

Patrik Rønningen (Headhunter / Bedriftsrådgiver)
988 31 964 /