Search & Selection

Når konkurransen om kandidater er stor tilbyr vi målrettet søk etter definerte kompetanseprofiler.

Search & Selection

Når konkurransen om kandidater er stor eller kunde ikke ønsker å annonsere etter ny medarbeider anbefaler vi Search & Selection. Metoden er også å anbefale når målgruppen primært består av passive søkere, altså personer som ikke aktivt søker etter ny jobb.

Search & Selection er en prosess preget av systematisk arbeid, målrettede søk i egne og eksterne nettverk og CV-databaser. Suksess er avhengig inngående bransjekunnskap, riktig nettverk og tilgang på kandidater som vurderer å gå videre i sin karriere.

Vårt konsept og spesialisering innen salg og ledelse bidrar til at mange kandidater ser verdien i å ha en kontakt med oss. Siden det ofte fører til at vi åpner dører til arbeidsgivere som ellers forblir ukjent sikrer dette tilgang på aktuelle kandidater. Metodikk og prosess ved Search & Selection er ellers den samme som ved fast rekruttering.

Snakk med oss

Loyalty People AS - Sandakerveien 24D, inngang F2, 0473 Oslo

Sentralbord: 21 63 18 88
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Christian Westermark (Daglig leder)
482 83 972 /

Anette Olsen (HR & Recruitment Manager)
905 64 547 /

Patrik Rønningen (Headhunter / Bedriftsrådgiver)
988 31 964 /