Våre fagområder

Loyalty People ønsker å være din samarbeidspartner og rådgiver, enten det gjelder fast rekruttering eller personalutleie. 

Personalutleie

midlertidigbemanning.JPG#asset:289Ofte kan midlertidig innleie av dyktig personell være den beste løsningen for å dekke ditt behov for arbeidskraft. Våre kunder bruker oss i perioder med høy aktivitet, tidsbegrensede prosjekter, sykdom og når det har behov for spisskompetanse. Vårt utleiekonsept skiller seg ut ved god rådgivning og forståelse for din virksomhet i kombinasjon med treffsikker leveranse av konsulenter og ledere. Ved utleie bruker vi en metodikk som kombinerer det beste fra fastrekruttering og utleie. Grundige referansesamtaler er en selvfølge.

Loyalty People har jobbet særlig mye med utleie av konsulenter innen fagområdene salg, salgsledelse, kundeservice og markedsføring. Vi har et stort og solid nettverk innenfor våre fagfelt. Dette sikrer tilgang til aktuelle og motiverte kandidater.

Fast rekruttering

Hva har alle vellykkede ansettelser til felles?

•Riktig kompetanse: Kandidatens kompetanseprofil samsvarer med stillingens oppgaver og ansvarsområder

•Motivasjon: Kandidaten har lyst på jobben, appelleres av stillingens innhold, selskapet og bransjen

•Identifikasjon: Kandidaten passer inn i miljøet og kan indentifiseres seg med selskapets kultur, miljø, verdier og bedriftens alder- og kompetansesammensetning

•Riktig karrieresteg: Kandidaten er på riktig plass i karrieren og opplever stillingen som et steg videre

Vår metodikk ved rekruttering er derfor basert på de fire ovennevnte prinsippene og er avgjørende for hvilke verktøy og metoder som benyttes

Fundamentet for en vellykket rekruttering er en grundig virksomhetsbeskrivelse og kandidatprofil. Her avdekker vi målsettinger, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt kvalifikasjoner og kompetanseprofil. Like viktig er å avdekke nå-situasjon slik at vi kan bruke rekrutteringen til å nå fremtidige mål og ambisjoner. Feilrekruttering skyldes ofte at man har tatt for lett på denne delen av prosessen.

Search & Selection

Når konkurransen om kandidater er stor eller kunde ikke ønsker å annonsere etter ny medarbeider anbefaler vi Search & Selection. Metoden er også å anbefale når målgruppen primært består av passive søkere, altså personer som ikke aktivt søker etter ny jobb. Search & Selection er en prosess preget av systematisk arbeid, målrettede søk i egne og eksterne nettverk og CV-databaser. Suksess er avhengig inngående bransjekunnskap, riktig nettverk og tilgang på kandidater som vurderer å gå videre i sin karriere.

Vårt konsept og spesialisering innen salg og ledelse bidrar til at mange kandidater ser verdien i å ha en kontakt med oss. Siden det ofte fører til at vi åpner dører til arbeidsgivere som ellers forblir ukjent sikrer dette tilgang på aktuelle kandidater. Metodikk og prosess ved Search & Selection er ellers den samme som ved fast rekruttering.

Snakk med oss

Loyalty People AS - Sandakerveien 24D, inngang F2, 0473 Oslo

Sentralbord: 21 63 18 88
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Christian Westermark (Daglig leder)
482 83 972 /

Anette Olsen (HR & Recruitment Manager)
905 64 547 /

Patrik Rønningen (Headhunter / Bedriftsrådgiver)
988 31 964 /